Word lid en ontvang 'Den Athenee'

Elk jaar studeren er leerlingen af aan ons Koninklijk Atheneum. Elkaar uit het oog verliezen is snel gebeurd.
Onze vereniging zet zich in om contacten te blijven onderhouden. Naast de jaarlijkse organisatie van de 'Soiree Athenee’ geeft onze vereniging ook een driemaandelijks ledenmagazine uit, ‘Den Athenee’.
Word lid van onze vereniging en ontvang dit ledenmagazine, boordevol informatie over oud-leerlingen, in uw brievenbus.

Jaarlijkse ledenbijdrage:
■ gewoon lid: €12
■ steunend lid: €14
■ erelid: €18+

Het lidgeld wordt éénmaal per jaar van uw rekening gecrediteerd d.m.v. een SEPA domiciliëring.

Vul dit formulier in en word lid